Dôležité pokyny
pred odberom

Držte sa, prosím, týchto jednoduchých pokynov a výsledky dostanete v najkratšom možnom čase.

  1. Minimálne 2 hodiny pred odberom jesť, piť, fajčiť, žuť žuvačku, používať kvapky alebo spreje do nosa a do hrdla, umývať si zuby a používať ústnu vodu.
  2. Prekryte si, prosím, ústa a nos respirátorom rúškom, šatkou alebo šálom – podľa aktuálne platných nariadení.
  3. Príďte presne na objednaný čas na zvolené odberové miesto.
  4. Riaďte sa pokynmi personálu pri vstupe na testovacie odberové miesto.Upozornenie: Ak sa na objednaný termín nedostavíte a termín nezrušíte najneskôr 24 hodín pred odberom, služby vám nebudú poskytnuté a zaplatená suma vám nebude vrátená.

Ďakujeme za pochopenie.